Τηλ.: 2310 739013


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετακομίσεις με ανυψωτικό
Aetos trans

28ης Οκτωβρίου 139, 54 642,
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 739013
Κιν.: 69765 16220, 69749 09022
email. 
info@aetostrans.gr